Produkt bol pridaný do košíka
Množstvo:
Spolu
Menu

Podmienky predĺženej záruky

Na tovar značky Riwall PRO, ELPUMPS, GTM Professional, DWT, Scheppach, Woodster, Scheppach Special Edition a Kity je poskytovaná záruka 4 roky odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záväzok predávajúceho z predĺženej záruky je daný iba v prípade, že kupujúci predloží výrobok k servisnej prehliadke v autorizovanom servise v 24 mesiaci od dátumu predaja stroja. Náklady spojené so servisnou prehliadkou hradí kupujúci. Na predĺženú záruku, ktorá je poskytovaná nad rámec základnej záručnej lehoty, sa nevzťahuje 30 denná lehota na vybavenie reklamácie. Na motory Briggs & Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler platí záručná doba podľa záručných podmienok Briggs & Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler. Beh záručnej lehoty začína plynúť dňom prevzatia tovaru vyznačenom na tomto záručnom liste.

Servisy

Servisné strediská záhrada - typ A 

Vykonáva záručný aj pozáručný servis na záhradnú techniku ​​distribuovanú firmou GARLAND, bez ohľadu na miesto jej zakúpenia (obchodné reťazce, internetové obchody alebo špecializované zmluvné predajne). 

Servisné strediská záhrada - typ B 

Tento typ servisných stredísk je väčšinou integrovanou súčasťou predajných miest autorizovaných dealerov. Pre našich zákazníkov to znamená, že na záhradnú techniku ​​zakúpenú v konkrétnej predajni nášho zmluvného partnera, mu bude na rovnakom mieste poskytnutý aj autorizovaný záručný a pozáručný servis. Možnosť opravy stroja, ktorý bol kúpený mimo takú predajňu (napr. v sieti obchodných reťazcov alebo cez internetový obchod) je možná len po dohovore s konkrétnym servisným strediskom typu B.

Servisné stredisko pre elektrické náradie a vodný program

Predajcu, u ktorého ste stroj kupovali slúži zároveň ako servisné zberné miesto. Pri reklamácii len kontaktujte príslušného predajcu, ktorý sa Vám o servis u neho zakúpeného stroja postará. 

Pri kontakte so servisným strediskom (či už telefonicky, e-mailom alebo osobne) vždy uvádzajte názov stroja, modelové číslo stroja a sériové číslo stroja (nájdete na štítku stroja).

Odkaz na servis: https://garland.sk/servisy/