Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

  • v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov
  • v prípade nejasnosti nás kontaktujte na email reklamacie@schipro.sk

Odkaz na stiahnutie: Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Vzor: