Produkt bol pridaný do košíka
Množstvo:
Spolu
Menu

GENERÁTOR PRÍJMOVÝCH A DAŇOVÝCH DOKLADOV

stitok

Ak si želáte vygenerovať kópiu príjmového alebo daňového dokladu tak musíte uviesť celé 16-miestne číslo zásielky a PSČ príjemcu uvedené na prepravnom štítku.

Pri používaní generátora dokladov prosím použite celé číslo zásielky (16 miestne číslo) bez medzier a pomlčiek.

Príklad:
Vaše číslo zásielky: 703-010-01234567 00
Pre generovanie dokladov použite formát: 7030100123456700